Best Mart Member Card Program

 • Door het registreren en deelnemen aan het program, aanvaardt de ondergetekende de algemene voorwaarden, regels, maatregelen en de procedures, die door Best Mart zijn vastgesteld.
 • Voor alle leden geldt steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op en te downloaden van onze Facebook page en website www.bestmart.sr
 • Bij een besteding van een minimaal bedrag van SRD 200 kunt U in aanmerking komen voor een Member Card. Om een lidmaatschap af te sluiten dienen alle verplichte velden van het aanvraag formulier naar waarheid ingevuld te worden.
 • Het lid is verantwoordelijk voor de veiligheid en gebruik van zijn/ haar Best Mart Member Card. Bij het verleggen van uw Member Card, zal Best Mart SRD 25 aan administratie kosten in rekening brengen voor het verkrijgen van een nieuwe Member Card.
 • De spaarpunten kunnen niet overgedragen worden op een ander Member Card. De leden kunnen zich niet bundelen of combineren om meer beloningen te ontvangen of krijgen. De spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Best Mart Member Card kan geen negatief punten balans hebben. Er is geen retour mogelijk op de producten die gekocht zijn met de spaarpunten van de Member Card.
 • Best Mart Member Card kan alleen worden gebruikt in Best Mart. De spaarpunten van de Member Card kunnen alleen worden verzilverd in Best Mart.
 • De spaarpunten van de Member Card kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend, waar de verrekening van de gekochte goederen reeds heeft plaatsgevonden.
 • Met de Best Mart Member Card kunt u van tijd tot tijd in aanmerking komen voor onze speciale aanbiedingen.
 • Het lidmaatschap is van kracht vanaf het registratie dat U het Member Card in handen krijgt.
 • Het lid is ten aller tijde gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen door dit via een schriftelijk verzoek in te dienen bij de info balie. Bij het beëindigen van de lidmaatschap dient het lid de Member Card in te leveren bij onze info balie. Vanaf het moment van beëindiging kan het lid niet meer sparen en de reeds gespaarde punten komen te vervallen.
 • Best Mart is gerechtigd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang elektronisch te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van Best Mart Member Card, indien het lid in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Best Mart om andere rechtsmaatregelen tegen het lid te nemen en schadevergoeding te eisen. Wanneer Best Mart het lidmaatschap ontbindt om de voornoemde redenen, heeft het lid geen recht op het verzilveren van de spaarpunten van de Member Card.
 • Best Mart is gerechtigd het Member Card Program ten aller tijde te beëindigen. Best Mart zal de leden hiervan in beginsel tenminste één maand van te voren op de hoogte stellen. De gespaarde punten kunt U verzilveren bij Best Mart voor binnen de vastgestelde periode na beëindiging van het Member Card Program.
 • Best Mart is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet functioneren en/ of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Member Card, onder meer als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Best Mart ligt. Ook is Best Mart niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
 • Een lid is niet toegestaan delen of plaatjes van onze website (www.bestmart.sr) en Best Mart Member Card Program of enig inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Mart, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Bij overtreding van dit artikel, is het lid verplicht de ontstane schade aan Best Mart te vergoeden.